Világháború Olaszország

A 2015-ös ferences nagykáptalanra valamivel egyszerűbb lehetett a magyar képviselőknek elutazni, mint az 1915-ben rendezettre. De főképpen a visszaút lehetett egyszerűbb az idén. 

1915-ben a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Rendtartomány vezetője, Unghváry Antal Gyöngyösről utazott a római gyűlésre. És csak kevésen múlott, hogy Olaszország hadba lépése miatt nem lett komoly problémája a hazautazással.

A gyöngyösi háztörténetbe 1915. június elején így emlékeztek meg a május végi káptalanról:

„Hazajött a ft. P.Provincialis, akinek távolléte miatt nagyon aggódtunk. Ugyanis Olaszország 23-án háborút üzent nekünk, és 22-én volt a generális választó gyűlés. Erős volt aggodalmunk, hogy internálva lesznek a mi provinciálisaink. De hála Istennek aggodalmunk nem vált valóra, mert Sonnino olasz külügyminiszter salvus conductust adott nekik és így szerencsésen elhagyhatták Itáliát éspedig nem mindjárt a háború kitörése után, hanem tárgyalhattak egész 26-a estéig. És akkor két fölfegyverzett detectiv kíséretében elhagyták Rómát.”

A galambetetős fénykép huszonhat évvel az incidens után készült, amikor már idős, visszavonult szerzetes volt Unghváry exprovinciális, akinek a Gyöngyösi Ferences Könyvtár is sokat köszönhetett. Bár első gyöngyösi házfőnöksége idején, 1911-ben még nem sok ideje és energiája marat a bibliotékára, később egyre nagyobb figyelemmel kísérte a gyűjtemény sorsát, amelynek 1934-35-ben vezetője is volt.

Unghváry Antal személyiségére mi sem jellemzőbb, mint híres máriaradnai vitatkozásának esete: tartományfőnökként látogatott el a búcsújáró helyre, ahol egy frissen felszentelt és még nem sok tapasztalattal rendelkező fiatal ferencessel került vitába egy morális-lelkipásztori kérdésben. Tudvalevő, hogy Unghváry kiváló teológiai tanár is volt, s csak úgy „úszta meg” a Rómába rendelést, hogy akkori főnöke erősen kérte a rend központi vezetésétől, maradhasson itthon a magyar ferences klerikusok oktatására. A máriaradnai vit során viszont nem Unghvárynak volt igaza, hanem a fiatal szerzetesnek. És ezt a tartományfőnök rövid úton be is látta, bocsánatot kért, majd betérdelt a gyóntatószékbe vitapartneréhez, hogy meggyónjon…

Vissza a tetejére