Te igitur

Ötszáztizenöt évvel ezelőtt készült el Heinrich Quentell kölni nyomdájában az a kis nyolcadrét úti misekönyv, amelyiknek legfontosabb oldalán látható ez a szerény, de díszítetlen egyszerűségében is megragadó iniciálé-metszet.

Különösen az, ha figyelembe vesszük, hogy a mise legősibb rétegének első betűjéből, a „Te igitur clementissime Pater”-ral induló eucharisztikus imádság T-jéből lett a kölni Missale itinerantium-ban Jézus Krisztus a kereszten. Hasonlóan az 1500-as kiadásnál sokkal régebbi sacramentariumok díszítéséhez, hiszen ez a kép egyáltalán nem egyedi újítás. Lényegében már 700-800 körül kialakult szokás, hogy a T iniciáléból, az eucharisztikus ima első betűjéből kánonképet rajzolnak.

A mai magyar nyelvű misében így hangzik a metszet utáni ima: „Könyörögve kérünk tehát, jóságos Atyánk, Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által: fogadd el és áldd meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot…”

A nyomtatvány, az 1500-ban készült 28 lapos kis kölni Missale itinerantium ma már meglehetősen ritka: Magyarországon a gyöngyösin kívül még két ismert példány van, ezeken kívül Európában még hat-hét. 

Vissza a tetejére