2015 április 02.

Paratus szentbeszédgyűjtemény

A Gyöngyösi Ferences Könyvtár sok híres kötete közül a legismertebbek közé tartozik a képen látható (kicsit ódivatúan, és sajnos néhány bejegyzést is eltüntetve restaurált) Paratus szentbeszédgyűjtemény, amelyet 1503-ban nyomtattak Strassburgban, Johann Knobloch nyomdájában.

Nem túl gyakori a kiadás, Erdélyi Pál 1898-as tanulmányában még azt írta: „Ezt a kiadást sem katalógusokban, sem kézi könyveinkben leírva nem találtam meg.” Azért a gyöngyösi példányon kívül van még néhány belőle, például a Herzog-August-Bibliothekban vagy a liverpool-i székesegyházi könyvtárban is őriznek egyet-egyet, de valóban nagyon ritka.

Ám a gyöngyösi kötet különlegessége nem is a ritka nyomtatvány, hanem annak bejegyzései és a hozzá fűzött huszonhárom lapnyi kézirat, a híres Gyöngyösi toldalék, Dusi Kis Jakab kezeírása.

Dusi Jakabnak mára nyolc könyve maradt fenn, az első hat eddig is ismert volt: négy szentbeszédgyűjtemény; Johannes Eck, Paratus, Albinus Flaccus beszédei, valamint egy 1569-ben, Kölnben kiadott homíliás-kötet, Laurentius Surius (1522-1578) karthauzi szerzetes prédikációival. Ezen kívül ma is megvan Lyonban, 1516-ban nyomtatott Bibliája, valamint Franciscus Costerus (1532-1619) jezsuita szerzetes protestánsok ellen összeállított Enchiridionja.

A hetedik kötet Jacobus De Voragine 1512-ben, Velencében nyomtatott Legenda sanctoruma, amelyet eddig azért nem találtak meg a kutatók, mert nem Gyöngyösön, hanem egy másik ferences rendház könyvtárában, Szécsényben őrzik. A Dusi Jakab által használt könyvek közül az eddig megtalált a nyolcadik Filippo de Barbieri híres Szibilla könyve, egy 1481-es római ősnyomtatvány, ami szintén meglehetősen ritka; Magyarországon a gyöngyösi példányon kívül csak egy van belőle, de azért Európában akad még néhány: kettő a Vatikánban, kettő a The British Library-ben; sőt, egy példánnyal még Amerika is büszkélkedhet: jelesül a Yale University könyvtára.

A Paratus-kötetet, Dusi Jakab Szelevényi Pál tartományfőnöktől kapta ajándékba 1591-ben. A hozzákötött 23 üres lapon huszonhat katolikus egyházi éneket jegyzett föl a XVII. század elején, köztük több, mind a mai napig használt templomi éneket, például a középkori eredetű, Vásárhelyi Andrástól származó, „Angyaloknak nagyságos asszonya” kezdetűt, az egyik igen korai magyar időmértékes, trocheikus verset.

Magyarázatra szorul, miért épp az utolsó, huszonhatodik éneket másolta le a legdíszesebben Dusi Jakab; valószínűleg valami keveredés történhetett menet közben. Ez az ének egyébként fordítás, szerzője Tours-i Berengár (+1088); a magyar kódexirodalomban másutt is előfordul. A gyöngyösi azonban sokkal szebb, mint a Peer-kódex vagy a Czech-kódex prózai fordítása. A toldalékban lévő vers követi az eredeti szekvencia trocheikus lejtését, persze mind a rímekkel, mind a szótagszámmal akad némi probléma…

Juste judex, Jesu Christe
Rex Regum et Domine,
Qui cum Patre regnas semper
Et cum sancto Flamine,
Nunc digneris preces meas
Clementer suscipere 
Igaz bíró, Jézus Krisztus
Királyoknak királya,
Ki országlasz mindenkoron
Atyával és Szentlélekkel,
Méltóztassál meghallgatni
Most mi imádságinkat. 
Vissza a tetejére